Πρότυπο Γυμνάσιο

Η εισαγωγή σε ένα πρότυπο σχολείο είναι ένας υψηλός και απαιτητικός στόχος που προϋποθέτει το παιδί να προετοιμαστεί τόσο γνωστικά όσο όμως και ψυχολογικά για να αντιμετωπίσει μια ιδιαίτερα δύσκολη και πρωτόγνωρη διαδικασία .

Υπολογίζοντας τις απαιτήσεις της εξέτασης αλλά και την ψυχοσύνθεση του παιδιού σχεδιάσαμε ένα πρόγραμμα σπουδών συνοδευόμενο από ολοκληρωμένες σημειώσεις έτσι ώστε το παιδί να μελετήσει και να προετοιμαστεί χωρίς άγχος , σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον από έμπειρους καθηγητές με αντίστοιχες επιτυχίες των τελευταίων ετών.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ4
ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ
ΩΡΕΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 2
ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ2