Γ' Γυμνασίου

Ετοιμαζόμαστε για το Λύκειο, αναπτύσσουμε κριτική ικανότητα, μελετάμε μεθοδικά και ολοκληρωμένα όλα τα μαθήματα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ10
ΜΑΘΗΜΑΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ
ΩΡΕΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ3
ΦΥΣΙΚΗ1
ΑΡΧΑΙΑ2
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ2
ΙΣΤΟΡΙΑ1
ΧΗΜΕΙΑ1