Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Είναι η τάξη στην οποία θα δουλέψουμε οργανωμένα, με επιμονή και υπομονή τα γνωστικά αντικείμενα που έχουμε επιλέξει, για να εξασφαλιστεί η προσωπική επιτυχία κάθε μαθητή.

Με την κατάλληλη ψυχολογική υποστήριξη διαχειριζόμαστε το άγχος και εξοικειωνόμαστε με τη διαδικασία των Πανελλήνιων εξετάσεων.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ15
ΜΑΘΗΜΑΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ
ΩΡΕΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ5
ΦΥΣΙΚΗ4
ΧΗΜΕΙΑ3
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ3