Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Είναι η τάξη στην οποία θα δουλέψουμε οργανωμένα, με επιμονή και υπομονή τα γνωστικά αντικείμενα που έχουμε επιλέξει, για να εξασφαλιστεί η προσωπική επιτυχία κάθε μαθητή.

Με την κατάλληλη ψυχολογική υποστήριξη διαχειριζόμαστε το άγχος και εξοικειωνόμαστε με τη διαδικασία των Πανελλήνιων εξετάσεων.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ14
ΜΑΘΗΜΑΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ
ΩΡΕΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ5
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ3
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ3
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ3