Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Είναι η τάξη στην οποία θα δουλέψουμε οργανωμένα, με επιμονή και υπομονή τα γνωστικά αντικείμενα που έχουμε επιλέξει, για να εξασφαλιστεί η προσωπική επιτυχία κάθε μαθητή.

Με την κατάλληλη ψυχολογική υποστήριξη διαχειριζόμαστε το άγχος και εξοικειωνόμαστε με τη διαδικασία των Πανελλήνιων εξετάσεων.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ13
ΜΑΘΗΜΑΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ
ΩΡΕΣ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ3
ΒΙΟΛΟΓΙΑ3
ΦΥΣΙΚΗ4
ΧΗΜΕΙΑ3