Φιλοσοφία


Μετά από μια μακροχρόνια πορεία στο χώρο της εκπαίδευσης δημιουργήσαμε στην περιοχή του Ζωγράφου το φροντιστήριο λόγος + πράξη. Σε έναν καινούριο και σύγχρονο χώρο λειτουργεί μία νέα εκπαιδευτική δομή που σκοπό έχει να ανταποκριθεί στις διαφορετικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών και να παρέχει την κατάλληλη καθοδήγηση και στήριξη για τη μαθησιακή τους εξέλιξη.

Ο ρόλος του φροντιστηρίου μας είναι η ανάδειξη των δεξιοτήτων και η μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων κάθε μαθητή, ώστε να πραγματοποιήσουν τους στόχους τους.

Θεωρώντας τη μάθηση ως μία δυναμική διαδικασία, στόχος του λόγος + πράξη είναι να συνδυάσει την επαγγελματική συνείδηση, τη μεθοδικότητα, την εμπειρία και τις γνώσεις των καθηγητών με τη δημιουργική σκέψη και τον ενθουσιασμό των μαθητών.

Οι παραπάνω παράγοντες αποτελούν για εμάς εγγύηση ότι στο χώρο μας η επιτυχία γίνεται λόγος και πράξη.