ΕΠΑΛ ΓΙΑ Τ.Ε.Ι.

ΕΠΑΛ ΓΙΑ Α.Ε.Ι. - Τ.Ε.Ι.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ10
ΜΑΘΗΜΑΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ
ΩΡΕΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ4
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ2
ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 12
ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 22
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ15
ΜΑΘΗΜΑΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ
ΩΡΕΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ5
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ2
ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 12
ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 22
ΦΥΣΙΚΗ2
ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ2