Δημοτικό

Αναγνωρίζοντας τις ελλείψεις που παρουσιάζουν οι μαθητές στα βασικά μαθήματα (Γλώσσα και Μαθηματικά) στο Γυμνάσιο και Λύκειο, στο λόγος + πράξη δίνεται έμφαση στα παραπάνω μαθήματα από το Δημοτικό. Στόχος του φροντιστηρίου είναι να αποκτήσουν οι μαθητές τις απαραίτητες γνώσεις και βάσεις για τη μετέπειτα μαθησιακή τους εξέλιξη.

Με την καθοδήγηση έμπειρων καθηγητών οι μαθητές μαθαίνουν να μελετούν μόνοι τους με υπευθυνότητα και αποτελεσματικό τρόπο. Με τα κατάλληλα ερεθίσματα που λαμβάνουν μέσω ποικίλων εποπτικών μέσων εξοικειώνονται με τη διαδικασία της μελέτης και της αναζήτησης της γνώσης.

Επιπλέον, με τη δημιουργική απασχόληση των μαθητών (χρήση Η/Υ, εργαστήρια κατασκευών STEM, λέσχης ανάγνωσης) και τη λειτουργία δανειστικής βιβλιοθήκης αναδεικνύονται οι ιδιαίτερες κλίσεις και δεξιότητες τους και ενισχύεται η αυτοπεποίθησή τους.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ10
ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ
ΩΡΕΣ
ΜΕΛΕΤΗ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ10