Α' Λυκείου

Είναι η τάξη στην οποία θέτουμε τις βάσεις για τα επόμενα σημαντικά χρόνια. Οι απαιτήσεις των μαθημάτων αυξάνονται και ο τρόπος αξιολόγησης γίνεται πιο αυστηρός.

Οι μαθητές μαθαίνουν να διαβάζουν συστηματικά και εμβαθύνουν σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα. Αναπτύσσουν τον γραπτό λόγο και την κριτική ικανότητά τους.

Στόχος αυτής της τάξης είναι να αξιολογήσουν οι μαθητές τις ικανότητές τους και να επιλέξουν την ομάδα προσανατολισμού που τους ταιριάζει.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ12
ΜΑΘΗΜΑΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ
ΩΡΕΣ
ΑΛΓΕΒΡΑ2
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ2
ΦΥΣΙΚΗ2
ΑΡΧΑΙΑ2
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ2
ΧΗΜΕΙΑ2
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ(ΘΕΡΙΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ)
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ8
ΑΛΓΕΒΡΑ2
ΦΥΣΙΚΗ2
ΑΡΧΑΙΑ2
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ2