Α' Γυμνασίου

Η μετάβαση στο Γυμνάσιο αποτελεί μια μεγάλη αλλαγή για κάθε μαθητή. Το πλήθος των μαθημάτων, οι διαφορετικοί καθηγητές, τα συχνά τεστ, τα διαγωνίσματα, οι τελικές εξετάσεις και ο τρόπος βαθμολόγησης είναι μια νέα πραγματικότητα.

Στο λόγος + πράξη αφήνουμε πίσω το Δημοτικό και γνωρίζουμε το Γυμνάσιο. Μαθαίνουμε να διαβάζουμε μόνοι μας με συστηματικό τρόπο και εξασκούμαστε στον γραπτό λόγο.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ9
ΜΑΘΗΜΑΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ
ΩΡΕΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ3
ΦΥΣΙΚΗ1
ΑΡΧΑΙΑ2
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ2
ΙΣΤΟΡΙΑ1