ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Σας πληροφορούμε ότι σύμφωνα με τις οδηγίες λειτουργίας των
φροντιστηρίων και τα μέτρα προστασίας και πρόληψης:
– Είναι υποχρεωτική η χρήση προστατευτικής μάσκας
α) σε όλους τους εσωτερικούς χώρους, συμπεριλαμβανομένων
και των χώρων εργασίας
β) σε όλους τους εξωτερικούς χώρους όπου παρατηρείται
συνωστισμός
– Για τη συμμετοχή στο μάθημα, οι μαθητές/τριες των
φροντιστηρίων που δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό
εμβολιασμού ή βεβαίωση νόσησης εντός του τελευταίου
εξαμήνου, επιδεικνύουν βεβαίωση αρνητικού αυτοδιαγνωστικού
ελέγχου (self-test) που διενεργείται δύο (2) φορές την
εβδομάδα
– Η εξυπηρέτηση κοινού είναι δυνατή κατόπιν ραντεβού.

Σας ευχαριστούμε πολύ για την συνεργασία

και την κατανόηση σας.

Share this post