Φιλοσοφία

Μετά από μια μακροχρόνια πορεία στο χώρο της εκπαίδευσης δημιουργήσαμε στην περιοχή του Ζωγράφου το φροντιστήριο λόγος + πράξη. Σε έναν καινούριο και σύγχρονο χώρο λειτουργεί μία εκπαιδευτική δομή που σκοπό έχει να ανταποκριθεί στις διαφορετικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών και να παρέχει την κατάλληλη καθοδήγηση και στήριξη για τη μαθησιακή τους εξέλιξη.

Ο ρόλος του φροντιστηρίου μας είναι η ανάδειξη των δεξιοτήτων και η μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων κάθε μαθητή, ώστε να πραγματοποιήσουν τους στόχους τους.

Θεωρώντας τη μάθηση ως μία δυναμική διαδικασία, στόχος του λόγος + πράξη είναι να συνδυάσει την επαγγελματική συνείδηση, τη μεθοδικότητα, την εμπειρία και τις γνώσεις των καθηγητών με τη δημιουργική σκέψη και τον ενθουσιασμό των μαθητών.

Οι παραπάνω παράγοντες αποτελούν για εμάς εγγύηση ότι στο χώρο μας η επιτυχία γίνεται λόγος και πράξη.

Οργάνωση +

διδασκαλία​

Η λειτουργία του λόγος + πράξη στηρίζεται:

 • στη συγκρότηση ολιγομελών τμημάτων που διασφαλίζουν τον απαιτούμενο ανταγωνισμό, την άμεση συνεργασία καθηγητή- μαθητή και τον συστηματικό έλεγχο των μαθητών.
 • στη διδασκαλία από έμπειρους και καταρτισμένους καθηγητές που προετοιμάζουν μεθοδικά τους μαθητές παρέχοντας την κατάλληλη καθοδήγηση και ενθάρρυνση σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο.
 • στον συστηματικό έλεγχο της προόδου των μαθητών με:
  • συχνά τεστ στο πλαίσιο του μαθήματος, μέσω των οποίων διαπιστώνεται ο βαθμός κατανόησης της διδακτέας ύλης
  • πολλές εργασίες, που σκοπό έχουν την εμπέδωση της ύλης από τους μαθητές και την ανάδειξη των κρίσιμων σημείων κάθε ενότητας
  • τακτά γραπτά διαγωνίσματα, προσαρμοσμένα στο επίπεδο των τελικών εξετάσεων (προαγωγικές-πανελλήνιες).

Με τον τρόπο αυτό οι μαθητές εξοικειώνονται με τον γραπτό λόγο και τη διαδικασία της εξέτασης και μαθαίνουν να διαχειρίζονται τον χρόνο και το άγχος τους. Παράλληλα οδηγούνται σε αντικειμενικό έλεγχο του επιπέδου τους.

 • Στην πλήρη κάλυψη της μελέτης του μαθητή για το σχολείο. Έτσι το παιδί καταφέρνει να έχει καλύτερη συμμετοχή και παρουσία στην τάξη .
 • στην έγκαιρη ολοκλήρωση της ύλης που επιτρέπει το συστηματικό πρόγραμμα επαναλήψεων και την κάλυψη πιθανών κενών στην αφομοίωσή της. Με τον τρόπο αυτό παρέχεται καλύτερη εκπαιδευτική και ψυχολογική στήριξη στους μαθητές, αυξάνοντας την αυτοπεποίθησή τους και μειώνοντας το άγχος τους.
 • στη χρήση ποικίλων εποπτικών μέσων που λειτουργεί επικουρικά στη μελέτη και την κατανόηση της διδακτέας ύλης. Με τον τρόπο αυτό ο μαθητής λαμβάνει ερεθίσματα για να αγαπήσει τη μελέτη και την αναζήτηση της γνώσης.

 

Επιπλέον, στο λόγος + πράξη ο μαθητής έχει τη δυνατότητα να μελετά στο χώρο του φροντιστηρίου με ασφάλεια και σιγουριά κάνοντας χρήση εκπαιδευτικού υλικού και της άμεσης καθοδήγησης των εξειδικευμένων καθηγητών.

Παροχές

Το λόγος + πράξη παρέχει:

 • οργανωμένες σημειώσεις, επιμελημένες και ενημερωμένες από έμπειρους καθηγητές
 • ατομική ενισχυτική διαδικασία για κάλυψη κενών και καλύτερη εμπέδωση της ύλης
 • συστηματική συνεργασία με τους γονείς μέσω:

–  τακτικής ενημέρωσης ( 2 φορές κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς και 1 φορά κατά την καλοκαιρινή προετοιμασία), στην οποία θα δίνεται αναλυτική βαθμολογία της επίδοσης του κάθε μαθητή στα τεστ, στις  εργασίες, στα διαγωνίσματα και στην προφορική εξέταση

– έκτακτης ενημέρωσης σε κάθε άλλη περίπτωση (απουσίες- μη έγκαιρη προσέλευση- ασυνέπειας) ή κατόπιν επιθυμίας των γονέων

 • εξατομικευμένη διδασκαλία σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες που εξασφαλίζει την ψυχολογική τους στήριξη και συναισθηματική τους ασφάλεια σε ένα ιδιαίτερα φιλικό περιβάλλον.
 • Διαγωνίσματα προσομοίωσης της ΟΕΦΕ
 • Διαγνωστικά τεστ
 • Δωρεάν τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού
 • Συμπλήρωση μηχανογραφικού δελτίου
 • Συμμετοχή σε σεμινάρια με θέματα εκπαιδευτικού και παιδαγωγικού ενδιαφέροντος.