Πρόγραμμα σπουδών

δημοτικό - γυμνάσιο

Δημοτικό

Αναγνωρίζοντας τις ελλείψεις που παρουσιάζουν οι μαθητές στα βασικά μαθήματα (Γλώσσα και Μαθηματικά) στο Γυμνάσιο και Λύκειο, στο λόγος + πράξη δίνεται έμφαση στα παραπάνω μαθήματα από το Δημοτικό. Στόχος του φροντιστηρίου είναι να αποκτήσουν οι μαθητές τις απαραίτητες γνώσεις και βάσεις για τη μετέπειτα μαθησιακή τους εξέλιξη.

Με την καθοδήγηση έμπειρων καθηγητών οι μαθητές μαθαίνουν να μελετούν μόνοι τους με υπευθυνότητα και αποτελεσματικό τρόπο. Με τα κατάλληλα ερεθίσματα που λαμβάνουν μέσω ποικίλων εποπτικών μέσων εξοικειώνονται με τη διαδικασία της μελέτης και της αναζήτησης της γνώσης.

Επιπλέον, με τη δημιουργική απασχόληση των μαθητών , χρήση Η/Υ  και τη λειτουργία δανειστικής βιβλιοθήκης αναδεικνύονται οι ιδιαίτερες κλίσεις και δεξιότητες τους και ενισχύεται η αυτοπεποίθησή τους.

Προετοιμασία για τα πρότυπα γυμνάσια

Η εισαγωγή σε ένα πρότυπο σχολείο είναι ένας υψηλός και απαιτητικός στόχος που προϋποθέτει το παιδί να προετοιμαστεί τόσο γνωστικά όσο όμως και ψυχολογικά για να αντιμετωπίσει μια ιδιαίτερα δύσκολη και πρωτόγνωρη διαδικασία .

Υπολογίζοντας τις απαιτήσεις της εξέτασης αλλά και την ψυχοσύνθεση του παιδιού σχεδιάσαμε ένα πρόγραμμα σπουδών συνοδευόμενο από ολοκληρωμένες σημειώσεις έτσι ώστε το παιδί να μελετήσει και να προετοιμαστεί χωρίς άγχος , σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον από έμπειρους καθηγητές με αντίστοιχες επιτυχίες των τελευταίων ετών.

Α' Γυμνασίου

Η μετάβαση στο Γυμνάσιο αποτελεί μια μεγάλη αλλαγή για κάθε μαθητή. Το πλήθος των μαθημάτων, οι διαφορετικοί καθηγητές, τα συχνά τεστ, τα διαγωνίσματα, οι τελικές εξετάσεις και ο τρόπος βαθμολόγησης είναι μια νέα πραγματικότητα.

Στο λόγος + πράξη αφήνουμε  πίσω το Δημοτικό και γνωρίζουμε το Γυμνάσιο. Μαθαίνουμε να διαβάζουμε μόνοι μας με συστηματικό τρόπο και εξασκούμαστε στον γραπτό λόγο.

Β' Γυμνασίου

Γνωρίζουμε νέα αντικείμενα, εμβαθύνουμε και διαχειριζόμαστε τις γνώσεις μας και προγραμματίζουμε συχνές επαναλήψεις.

Γ' Γυμνασίου

Ετοιμαζόμαστε για το Λύκειο, αναπτύσσουμε κριτική ικανότητα, μελετάμε μεθοδικά και ολοκληρωμένα όλα τα μαθήματα