Πρόγραμμα σπουδών λυκείου

Α' Λυκείου

Είναι η τάξη στην οποία θέτουμε τις βάσεις για τα επόμενα σημαντικά χρόνια. Οι απαιτήσεις των μαθημάτων αυξάνονται και ο τρόπος αξιολόγησης γίνεται πιο αυστηρός.

Οι μαθητές μαθαίνουν να διαβάζουν συστηματικά και εμβαθύνουν σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα. Αναπτύσσουν τον γραπτό λόγο και την κριτική ικανότητά τους. Στόχος αυτής της τάξης είναι να αξιολογήσουν οι μαθητές τις ικανότητές τους και να επιλέξουν την ομάδα προσανατολισμού που τους ταιριάζει.

Β' Λυκείου

Στην τάξη αυτή επικεντρωνόμαστε στα μαθήματα της ομάδας προσανατολισμού που έχουμε επιλέξει. Οι μαθητές διδάσκονται την ύλη που είναι προαπαιτούμενη για την επόμενη χρονιά και στη συνέχεια ξεκινούν την προετοιμασία για την Γ’ Λυκείου.

Γ' Λυκείου

Είναι η τάξη στην οποία θα δουλέψουμε οργανωμένα, με επιμονή και υπομονή τα γνωστικά αντικείμενα που έχουμε επιλέξει, για να εξασφαλιστεί η προσωπική επιτυχία κάθε μαθητή.

Με την κατάλληλη ψυχολογική υποστήριξη διαχειριζόμαστε το άγχος και εξοικειωνόμαστε με τη διαδικασία των Πανελλήνιων εξετάσεων.