Φιλοσοφία

Μετά από μία μακροχρόνια πορεία στο χώρο της εκπαίδευσης, δημιουργήσαμε στην περιοχή του Ζωγράφου το φροντιστήριο λόγος + πράξη. Σε έναν καινούριο και σύγχρονο χώρο…

Πρόγραμμα σπουδών