Φιλοσοφία


Μετά από μια μακροχρόνια πορεία στο χώρο της εκπαίδευσης δημιουργήσαμε στην περιοχή του Ζωγράφου το φροντιστήριο λόγος + πράξη.

Σε έναν καινούριο και σύγχρονο χώρο λειτουργεί μία νέα εκπαιδευτική δομή…

περισσότερα

Οργάνωση & διδασκαλία


Η λειτουργία του λόγος + πράξη στηρίζεται:

• Στη συγκρότηση ολιγομελών τμημάτων 1-5 ατόμων που διασφαλίζουν τον απαιτούμενο ανταγωνισμό, την άμεση συνεργασία καθηγητή- μαθητή και τον συστηματικό έλεγχο των μαθητών.

• Στη διδασκαλία από έμπειρους και καταρτισμένους καθηγητές που  προετοιμάζουν μεθοδικά τους μαθητές παρέχοντας την κατάλληλη…

περισσότερα

Παροχές


Το λόγος + πράξη παρέχει:

• Oργανωμένες σημειώσεις, επιμελημένες και ενημερωμένες από έμπειρους καθηγητές

• Oργανωμένες σημειώσεις, επιμελημένες και ενημερωμένες από έμπειρους καθηγητές

• Oργανόγραμμα για κάθε μαθητή που θα τον βοηθά να διαχειριστεί το χρόνο της μελέτης…

περισσότερα