Οργάνωση & διδασκαλία


Η λειτουργία του λόγος + πράξη στηρίζεται:

Στη συγκρότηση ολιγομελών τμημάτων 1-5 ατόμων που διασφαλίζουν τον απαιτούμενο ανταγωνισμό, την άμεση συνεργασία καθηγητή- μαθητή και τον συστηματικό έλεγχο των μαθητών.

Στη διδασκαλία από έμπειρους και καταρτισμένους καθηγητές που  προετοιμάζουν μεθοδικά τους μαθητές παρέχοντας την κατάλληλη καθοδήγηση και ενθάρρυνση σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο.

Στον συστηματικό έλεγχο της προόδου των μαθητών με:

Εβδομαδιαία τεστ στο πλαίσιο κάθε μαθήματος, μέσω των οποίων διαπιστώνεται ο βαθμός κατανόησης της διδακτέας ύλης

Εβδομαδιαίες εργασίες, που σκοπό έχουν την εμπέδωση της ύλης από τους μαθητές και την ανάδειξη των κρίσιμων σημείων κάθε ενότητας

Τακτά γραπτά διαγωνίσματα, προσαρμοσμένα στο επίπεδο των τελικών εξετάσεων (προαγωγικές-πανελλήνιες).

Με τον τρόπο αυτό οι μαθητές εξοικειώνονται με τον γραπτό λόγο και τη διαδικασία της εξέτασης και μαθαίνουν να διαχειρίζονται τον χρόνο και το άγχος τους. Παράλληλα οδηγούνται σε αντικειμενικό έλεγχο του επιπέδου τους.

Στην έγκαιρη ολοκλήρωση της ύλης που επιτρέπει το συστηματικό πρόγραμμα επαναλήψεων και την κάλυψη πιθανών κενών στην αφομοίωσή της. Με τον τρόπο αυτό παρέχεται καλύτερη εκπαιδευτική και ψυχολογική στήριξη στους μαθητές, αυξάνοντας την αυτοπεποίθησή τους και μειώνοντας το άγχος τους.

Στη χρήση ποικίλων εποπτικών μέσων που λειτουργεί επικουρικά στη μελέτη και την κατανόηση της διδακτέας ύλης. Με τον τρόπο αυτό ο μαθητής λαμβάνει ερεθίσματα για να αγαπήσει τη μελέτη και την αναζήτηση της γνώσης.

Επιπλέον, στο λόγος + πράξη ο μαθητής έχει τη δυνατότητα να μελετά στο χώρο του φροντιστηρίου με ασφάλεια και σιγουριά κάνοντας χρήση εκπαιδευτικού υλικού και της άμεσης καθοδήγησης των εξειδικευμένων καθηγητών.